Back
Politika privatnosti
––––

Emil Frey Digital d.o.o. pravila privatnosti

Mi u Emil Frey Digital d.o.o., Vilka Novaka 50/2, Varaždin, OIB 08209774427, MB 4798481 (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade“) ozbiljno shvaćamo našu odgovornost koja proizlazi iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Također, prepoznajemo važnost osobnih podataka koje ste nam povjerili i vjerujemo da je naša odgovornost da pravilno upravljamo Vašim podacima koje prikupljamo i obrađujemo, po pravnoj osnovi obrade podataka, te o tome da li i pod kojim uvjetima možemo Vaše podatke proslijediti trećim stranama.

Emil Frey Digital d.o.o. se drži sljedećih načela s ciljem zaštite vaše privatnosti:

 • • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno;
 • • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene;
 • • Ne čuvamo Vaše podatke ako više nije potrebno;
 • • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo Vaše osobne podatke.
 • • Vaše podatke ne šaljemo trećim stranama,
 • • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje,
 • • Vaše osobne podatke ne prenosimo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju,
 • • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
 • • Također provjeravamo da su Vaši podaci sigurno pohranjeni.
Važno je pročitati naša Pravila o privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Kako bismo Vam olakšali pristup željenim informacijama, provjerite sadržaj naših Pravila o privatnosti.

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Kada nas kontaktirate putem našeg web prijave za kontakt ili izravno putem naše e-mail adrese.

PODACI O VODITELJU OBRADE VAŠIH PODATAKA

Voditelj obrade je tvrtka Emil Frey Digital d.o.o., Vilka Novaka 50/2, Varaždin, Hrvatska.

KOJA JE SVRHA I PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE VAŠIH PODATAKA?

Poduzimanje najprikladnijih aktivnosti na Vaš zahtjev prije ulaska u bilo koji poslovni odnos.

KOLIKO ĆE DUGO BITI POHRANJENI VAŠI OSOBNI PODACI

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u svrhu uspostavljanja zajedničke poslovne suradnje.

KAKO ĆEMO KORISTITI INFORMACIJE O VAMA?

Prikupljamo informacije o Vama da bismo vas mogli kontaktirati i odgovorili na vaš zahtjev.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Osigurali smo sigurnosne mjere u svrhu zaštite osobnih podataka koje podijelite s nama.

VAŠA PRAVA

Imate prvo na pristup, ispravljanje, brisanje, ograničavanje i prijenos podataka i prigovor na obradu.

PRAVNO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti žalbu izravno nadležnom nadzornom tijelu.

PROMIDŽBA I PRODAJA

Bez Vašeg pristanka nećemo vršiti nikakve promidžbene aktivnosti.

POVREDA OSOBNIH PODATAKA

O svakoj nezakonitoj povredi podataka izvijestiti ćemo AZOP kao nadležno tijelo za zaštitu podataka.
Ova internetska stranica, kao i naši poslovni i informacijski sustavi, dizajnirana je sa svrhom usklađenja sa sljedećim nacionalnim i EU pravnim okvirom u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:
 • • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679),
 • • Direktiva o privatnosti u elektroničkim komunikacijama (Direktiva 2002/58/EC),
 • • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
te će se kontinuirano ažurirati u skladu s relevantnim pravnim i regulatornim okvirom zaštite podataka i privatnosti na nacionalnoj i EU razini.
Redovito unaprijeđujemo naša Pravila o privatnosti kako bi unaprijedili i Vašu zaštitu.

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate izravno putem naše e-mail adrese, Emil Frey Digital d.o.o. prikuplja informacije o Vama. Za obradu Vaše prijave na natječaj za posao ili Vaše otvorene molbe za posao obrađuju se sljedeći podaci:
 • 1. Ime i prezime
 • 2. Datum rođenja i spol
 • 3. Adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)
 • 4. E-mail adresa
 • 5. Broj telefona i/ili mobitela
 • 6. Činjenica posjedovanja vozačke dozvole i vrste vozila kojima smijete upravljati
 • 7. Podatak jeste li osoba s invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • 8. Podaci o školovanju i kompetencijama (završena škola ili fakultet, stručna sprema, zanimanje, položeni stručni ispiti ako se zahtijevaju za određeno radno mjesto, znanja stranih jezika)
 • 9. Podaci o prijašnjim zaposlenjima (naziv poslodavca, radno mjesto, trajanje).
Osobni podaci obrađuju se u svrhu provođenja selekcijskog postupka u natječaju za koji ste se prijavili i/ili prilikom podnošenja otvorene molbe za posao, za evaluaciju Vaše prijave za zapošljavanje, za provjeru Vaših podataka, komunikaciju s Vama tijekom postupka, obradu i odgovor na natječaj za posao ili na otvorenu molbu za posao, za vođenje evidencije o zaprimljenim molbama radi budućih potreba za djelatnicima.
Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su Vaše ime, adresa e-pošte, organizacija) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš zahtjev. Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost roditelja ili nositelja prije davanja osobnih podataka.

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade ove internetske stranice i Vaših osobnih podataka je tvrtka Emil Frey Digital d.o.o. sa sjedištem:

EMIL FREY DIGITAL d.o.o.

Vilka Novaka 50/2

HR-42000 Varaždin

Hrvatska

KOJA JE SVRHA I PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA?

Jedina svrha i pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je poduzimanje najprikladnijeg odgovora na Vaš zahtjev prije ulaska u bilo koji poslovni odnos uključujući i prijave na natječaj.

KOLIKO ĆE DUGO BITI POHRANJENI VAŠI OSOBNI PODACI?

Na Vaš upit na našu e-mail adresu, odgovoriti ćemo na Vaš zahtjev. Ako daljnja komunikacija između vas i tvrtke Emil Frey Digital d.o.o. neće postojati, nakon 12 mjeseci izbrisat ćemo sve Vaše osobne podatke. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, pohranjivat ćemo i dalje koristiti Vaše osobne podatke potrebne za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa, kao i za vrijeme važenja našeg ugovornog odnosa. Svakako, u bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti zaustavljanje obrade Vaših osobnih podataka.

KAKO ĆEMO KORISTITI INFORMACIJE O VAMA?

Informacije o Vama prikupljamo u svrhu da bismo vas kontaktirali i odgovorili na Vaš zahtjev. Osobni podaci obrađuju se i pohranjuju od strane tvrtke Emil Frey Digital d.o.o., i u najmanjem nužnom opsegu na strani naših referentnih pružatelja usluga „oblaka“ i e-pošte koji se nalaze u državama članicama EU, a koje Europska komisija smatra da osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka građana EU. Emil Frey Digital d.o.o. neće dijeliti Vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:
 • • PRISTUPA svim osobnim podacima koje je Emil Frey Digital d.o.o. prikupio o Vama,
 • • ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje Emil Frey Digital d.o.o. ima o Vama,
 • • BRISANJA svih osobnih podataka koje je Emil Frey Digital d.o.o. prikupio o Vama,
 • • OGRANIČAVANJA obrade Vaših osobnih podataka od strane Emil Frey Digital d.o.o.,
 • • PRIGOVORA na obradu Vaših osobnih podataka od strane Emil Frey Digital d.o.o., ili
 • • ZAHTJEVA za Vašim osobnim podacima koje je Emil Frey Digital d.o.o. ima, u svrhu prijenosa trećoj strani.
Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:
 • • poslati e-poštu na zastitaosobnihpodataka@emilfreydigital.hr ili
 • • poslati svoj zahtjev na adresu Emil Frey Digital d.o.o. , Vilka Novaka 50/2, HR-42000 Varaždin, Hrvatska, a mi ćemo odgovoriti najkasnije sljedeći radni dan, besplatno.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o prikupljanju, obradi i pohranjivanju osobnih podataka od strane Emil Frey Digital d.o.o., kontaktirajte nas na:

Emil Frey Digital d.o.o.

Vilka Novaka 50/2

HR-42000 Varaždin

Hrvatska

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada Vaših osobnih podataka nije zakonita.
Izravni kontakti hrvatskog nacionalnog tijela su:
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Fra Grge Martića 14
HR – 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609-000
Fax: +385 1 4609-099
e-mail: azop@azop.hr
Web: http://www.azop.hr

POVREDA PODATAKA

O svakoj povredi osobnih podataka mi ćemo izvijestiti AZOP kao nadležno nacionalno tijelo za zaštitu podataka u roku od 72 sata od povrede, ako utvrdimo da su osobni podaci pretrpjeli povredu.
Contact
Adresa
Vilka Novaka 50/2
42000 Varaždin, Croatia
Društvene mreže
Materijali su © Emil Frey Digital .  
Sva prava pridržana.